arrow-download arrow-left arrow-right arrow-down arrow-up

Privacy Policy

Data ostatniej aktualizacji: October 5, 2016

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. WPROWADZENIE
2. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY
3. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY ZBIERANE INFORMACJE
4. UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE ZBIERANYCH INFORMACJI
5. WYBÓR I DOSTĘP UŻYTKOWNIKA
6. ZBIERANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIECI
7. BEZPIECZEŃSTWO
8. INTEGRACJA Z PLATFORMAMI I USŁUGAMI STRON TRZECICH
9. ZMIANY W TREŚCI POLITYKI PRYWATNOŚCI
10. DOKŁADNOŚĆ PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI
11. DANE KONTAKTOWE
12. PRZECHOWYWANIE, PRZESYŁANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

1. WPROWADZENIE

Vevo zdaje sobie sprawę, że użytkownicy cenią sobie prywatność i traktuje kwestię prywatności użytkowników poważnie. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) zawiera opis naszych praktyk dotyczących prywatności, w tym rodzajów zbieranych przez nas danych dotyczących użytkowników oraz dopuszczalnych sposobów ich wykorzystywania, praw do udostępniania i ujawniania danych podmiotom zewnętrznym, a także możliwości ich poprawiania i modyfikacji przez użytkownika, a także określania preferencji odnośnie ich wykorzystywania i ujawniania przez nas. Zapoznaj się z treścią Umowy dotyczącej warunków korzystania („Warunki Korzystania”), w której określono warunki korzystania z Usług przez użytkowników. Definicje terminów pisane wielkimi literami, których nie zdefiniowano w tej Polityce Prywatności, mają znaczenie przypisane im w Warunkach Korzystania.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie danych zbieranych przez Vevo LLC, Vevo (UK) Limited, Vevo Germany GmbH oraz ich podmioty powiązane (określane wspólnie jako „Vevo”, „my”, „nasze” lub „nas”) i wszystkie inne strony trzecie działające w oparciu o nasze upoważnienie, lub danych dotyczących użytkownika dostarczanych nam w inny sposób przez strony trzecie, jednak każdorazowo dotyczących użytkowania Usług przez użytkowników. Treść niniejszej Polityki Prywatności ma zastosowanie niezależnie od urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika do uzyskiwania dostępu do Usług, a także niezależnie od tego, czy użytkownik jest zarejestrowany, czy nie.

Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki Prywatności, nie korzystaj z Usług.

2. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY

A. Informacje rejestracyjne. Po rejestracji w celu korzystania z Usług możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych, takich jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail, data urodzenia, płeć, adres oraz preferencje muzyczne, ulubiony wykonawca lub zespół.

B. Informacje dotyczące płatności. Jeżeli dokonasz zakupu w ramach lub za pośrednictwem Usług, mogą zostać zebrane informacje o płatności (np. rodzaj z karty kredytowej lub debetowej, numer i data ważności karty) oraz informacje powiązane (np. adres), przez nas i/lub strony trzecie przetwarzające płatności.

C. Informacje, jakie użytkownik zdecydował się przekazać. Zbieramy wszelkie informacje, jakie użytkownik może przekazać w ramach lub za pośrednictwem Usług oraz w jakikolwiek inny sposób. Na przykład, zbieramy wszelkie informacje podawane przez użytkownika w przypadku aktualizacji danych konta i profilu, podczas uczestnictwa w konkursach, ankietach i innych promocjach dotyczących świadczenia Usług, kontaktów z działem obsługi klienta i zapisywania się do newsletterów oraz informacje podawane w trakcie komunikacji na temat Usług i/lub produktów bądź usług zewnętrznych. Ponadto Usługi mogą zawierać funkcje, które polegają na wykorzystaniu informacji przechowywanych lub udostępnianych przez urządzenie przenośne. Przykładowo, możesz mieć możliwość przesyłania zdjęć do profilu użytkownika lub umożliwiać nam dostęp do kontaktów, dzięki czemu możemy pomóc Ci łączyć się ze znajomymi, którzy też korzystają z Usług (np. poprzez dopasowanie adresów e-mail i/lub numerów telefonów). Należy pamiętać, że zgodnie z prawem miejscowym może być wymagane uzyskanie pozwolenia przez użytkownika od jego kontaktów na przekazanie nam ich danych zanim będziemy mogli uzyskać dostęp do tych informacji. Możemy również poprosić o zezwolenie na zbieranie lub wykorzystywanie położenia urządzenia przenośnego użytkownika (np. poprzez dostęp do odbiornika GPS w urządzeniu użytkownika). Nie zbieramy zdjęć, kontaktów ani szczegółowych informacji o lokalizacji z urządzenia przenośnego użytkownika ani nie uzyskujemy do nich dostępu bez wyraźnej zgody i będziemy wykorzystywać te informacje wyłącznie do konkretnych celów opisanych w niniejszym dokumencie i/lub określonych w momencie wystąpienia o taką zgodę. Użytkownik może udzielić zezwolenia poprzez dostosowanie ustawień urządzenia i/lub ustawień konta użytkownika, aby umożliwić określony rodzaj dostępu i/lub poprzez odpowiedź na prośbę Vevo o udzielenie takiego zezwolenia. (Należy zauważyć, że informacje o lokalizacji nie zawierają adresu IP, który możemy nadal wykorzystywać w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności, między innymi do celów ustalania, w jakim kraju znajduje się użytkownik). Użytkownik może podjąć decyzję, aby nie dostarczać pewnych informacji, jednak może to skutkować brakiem dostępu do niektórych treści lub możliwości korzystania z niektórych promocji lub funkcji dostępnych w ramach Usług.

D. Posty użytkownika. Użytkownik może mieć możliwość korzystania z Usług, aby komunikować się z innymi użytkownikami Usług, dodawać komentarze lub w inny sposób korzystać z określonych aspektów Usług, które są dostępne do publicznego użytku i/lub do użytku innych użytkowników. Możemy zbierać wszelkie informacje, które użytkownik przesyła lub umieszcza w formie postów lub dostarcza w trakcie takich działań.

E. Informacje dotyczące korzystania i informacje techniczne. Usługi obejmują funkcje, które automatycznie zbierają informacje, takie jak m.in. unikalny identyfikator przypisany do urządzenia, anonimowe identyfikatory Platform Stron Trzecich i inne informacje dotyczące sposobu korzystania z Usług przez użytkownika, między innymi w celu ułatwienia nam uwierzytelnienia sposobu korzystania z Usług przez użytkownika i/lub uwierzytelnienia urządzenia, zapamiętywania preferencji, zapewniania wrażeń bardziej dostosowanych do indywidualnych zainteresowań i potrzeb użytkownika. Usługi i/lub strony trzecie mogą wykorzystywać pliki „cookie” (czyli małe pliki tekstowe zawierające dane na temat użytkownika, które są przechowywane na dysku twardym w urządzeniu użytkownika), „skrypty osadzone”, „znaczniki pikselowe” i tym podobne technologie śledzenia (określane dalej wspólnie jako „Technologie Śledzenia”) do automatycznego zbierania informacji podczas korzystania z Usług przez użytkownika. Informacje mogą zawierać dane „analizy strumienia kliknięć”, nazwę domeny dostawcy dostępu do Internetu, typ urządzenia i jego parametry, adres IP, typ połączenia sieciowego (np. Wi-Fi, 3G, LTE), typ i wersję przeglądarki, wersję systemu operacyjnego i platformy, średni czas spędzony w Usłudze, wyświetlone strony, wyszukiwane treści, czasy dostępu oraz inne stosowne statystyki, a także interakcje z listami odtwarzania, treściami audiowizualnymi, innymi użytkownikami Usług, reklamami, produktami i usługami, które są oferowane, połączone lub udostępniane za pośrednictwem Usług. Tego rodzaju informacje mogą być zbierane przez nas i/lub innych usługodawców i partnerów zewnętrznych. Niektóre Technologie Śledzenia umożliwiają nam dostosowywanie Usług do indywidualnych preferencji oraz dostarczanie dostosowanych rekomendacji, promocji, reklam i innych treści związanych z zainteresowaniami użytkownika. Inne Technologie Śledzenia służą do ułatwiania logowania do Usług (np. poprzez zapamiętywanie identyfikatora użytkownika) i umożliwiają nam zbieranie informacji o lokalizacji bez szczegółów. Musimy na przykład wiedzieć, w jakim kraju znajduje się użytkownik, ponieważ niektóre z naszych treści mogą być objęte licencjami zależnymi od konkretnej lokalizacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania plików cookie i innych Technologii Śledzenia w Usługach, należy zapoznać się z Sekcją 5.D. poniżej oraz treścią naszej Polityki dotyczącej plików cookie.

F. Informacje z Platformy Strony Trzeciej. Jeżeli uzyskujesz dostęp do Usług za pośrednictwem konta użytkownika na Platformie Strony Trzeciej (np. logując się do Usługi za pomocą danych dostępowych do Platformy Strony Trzeciej) i/lub korzystasz z integracji konta Vevo z kontem na Platformie Strony Trzeciej, możemy zbierać informacje z Platformy Strony Trzeciej, takie jak nazwa użytkownika i inne informacje przekazane Platformie Strony Trzeciej w związku z kontem użytkownika (np. nazwa, kraj, data urodzenia, płeć oraz adres e-mail). Możesz dowiedzieć się więcej o możliwościach wprowadzania zmian do ustawień i preferencji w stosunku do Platform Stron Trzecich w Sekcji 5.A. poniżej.

G. Informacje zbierane przez dostawców usług reklamowych. Usługi mogą także wykorzystywać sieci reklamowe, usługi wymiany danych, usługi pomiaru ruchu sieciowego, usługi analiz marketingowych, pochodzące od podmiotów zewnętrznych (zwanych dalej „Zewnętrznymi Dostawcami Usług Reklamowych”), które mogą wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie, aby zbierać informacje na temat sposobu interakcji użytkownika z Usługami, aktywności podczas przeglądania stron internetowych i aktywności urządzenia, w tym adresu IP komputera użytkownika, typu urządzenia i innych identyfikatorów, typu przeglądarki, odwiedzanych stron, informacje o lokalizacji niezawierające szczegółów, a także informacje na temat interakcji użytkownika z reklamami. Należy zapoznać się z Sekcją 5.D. poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat typów informacji zbieranych przez Zewnętrznych Dostawców Usług Reklamowych, dopuszczalnych sposobów ich wykorzystywania oraz wyborów użytkownika odnośnie takiego zbierania i wykorzystywania informacji.

3. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY ZBIERANE INFORMACJE. Z zastrzeżeniem udzielenia zgody, środków kontroli i preferencji, które może określić użytkownik w odniesieniu do niektórych rodzajów informacji i komunikacji (zgodnie z opisem w Sekcji 5 poniżej), dane użytkownika mogą być wykorzystane do różnych celów, w tym:

• Do dostarczania Usług oraz wszelkich usług lub produktów, których użytkownik może zażądać lub zakupić w związku z Usługami, oraz do kontaktowania się z użytkownikiem odnośnie administrowania wszelkimi funkcjami Usług;
• Do przesyłania e-maili marketingowych i promocyjnych;
• W celu umożliwienia uczestnictwa w społeczności i korzystania z innych funkcji Usług;
• Do udzielania odpowiedzi na pytania lub inne wnioski użytkownika;
• W celu personalizacji Usług i/lub dostosowywania w jakikolwiek inny sposób wyglądu Usług podczas odwiedzin i korzystania z nich przez użytkownika (na przykład poprzez dostarczanie spersonalizowanych lub odpowiednich do lokalizacji treści, funkcji, rekomendacji i reklam w Usługach);
• Dostarczanie spersonalizowanych, odpowiednich do lokalizacji i/lub targetowanych reklam na stronach internetowych i w usługach stron trzecich, jak opisano w Sekcji 5.D. poniżej;
• Do zapisywania konta użytkownika, danych rejestracyjnych i profilowych i innych informacji (dzięki czemu nie trzeba ich wprowadzać przy każdej wizycie, czy podczas korzystania z Usług);
• Do śledzenia powrotnych odwiedzin i korzystania z Usług;
• Do prowadzenia badań marketingowych lub promocyjnych oraz do dostarczenia anonimowych raportów (tzn. niepozwalających na identyfikację konkretnego użytkownika) dla zewnętrznych i wewnętrznych klientów, partnerów biznesowych oraz innych stron trzecich;
• Do gromadzenia i raportowania zbiorczych, uniemożliwiających identyfikację danych statystycznych w związku ze świadczeniem Usług i aktywnością użytkownika;
• Do określania, jakie funkcje i usługi najbardziej odpowiadają użytkownikom, aby wspomagać zarządzanie Usługami, poszerzać i udoskonalać nasze usługi oraz wyświetlać informacje reklamowe i marketingowe; oraz
• Do innych celów podawanych w momencie przekazywania nam informacji lub określonych w inny sposób w treści tej Polityki Prywatności.

4. UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE ZBIERANYCH INFORMACJI

A. Dane osobowe. Nigdy nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, nie wydzierżawiamy ani nie ujawniamy danych osobowych użytkowników stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik wyraża zgodę na takie ujawnienie lub jeśli niniejsza Polityka Prywatności stanowi inaczej. Użytkownik może wybrać, czy chce otrzymywać wiadomości email zawierające treści marketingowe lub promocyjne od naszych spółek dominujących lub powiązanych, lub innych stron trzecich i/lub zrezygnować z niektórych sposobów wykorzystywania swoich danych zarówno w czasie zbierania takich informacji, jak i poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian preferencji w innym czasie, jak opisano w Sekcji 5.C. poniżej.

B. Informacje inne niż dane osobowe. Możemy przekazywać, ujawniać i/lub sprzedawać określone informacje dotyczące użytkownika, urządzenia i interakcji z Usługami na rzecz Zewnętrznych Dostawców Usług Reklamowych w formie zanonimizowanej, uniemożliwiającej identyfikację danej osoby, jak opisano w Sekcji 5.D. poniżej. Możemy również udostępniać, ujawniać i/lub sprzedawać stronom trzecim zbiorcze dane dotyczące dostępu i korzystania przez użytkowników z naszych Usług. W zakresie, w jakim te informacje będą zawierać dane osobowe użytkowników, zostaną one zanonimizowane, pozbawiając możliwości personalnej identyfikacji.

C. Funkcje i usługi pod wspólną marką. Usługi mogą oferować usługi i funkcje pod wspólną marką, takie jak wydarzenia i promocje dostarczane przez nas i/lub nasze spółki powiązane lub innych partnerów zewnętrznych, które mogą być hostowane w ramach Usług i/lub na stronach internetowych, platformach lub w usługach naszych partnerów działających pod wspólną marką. Z zastrzeżeniem możliwości cofnięcia zgody, środków kontroli i preferencji, jakie użytkownik może określić w odniesieniu do niektórych rodzajów informacji i komunikacji (zgodnie z opisem w Sekcji 5 poniżej), możemy udostępnić dane osobowe użytkowników partnerom działającym pod wspólną marką, a także – zarówno my, jak i partnerzy działający pod wspólną marką – możemy zbierać wszelkie informacje przekazywane w związku z konkretnymi funkcjami lub usługami dostępnymi pod wspólną marką i wykorzystywać te informacje do dostarczania funkcji lub usług oraz w celach marketingowych lub administracyjnych zgodnie z naszymi odpowiednimi politykami prywatności. Partner działający pod wspólną marką będzie wskazany w ramach funkcji lub usługi oferowanej pod wspólną marką, razem z jego polityką prywatności. Jeśli użytkownik chce zrezygnować ze zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych lub w innych celach przez partnera działającego pod wspólną marką, powinien skontaktować się z partnerem bezpośrednio, pamiętając, że wykorzystywanie tych informacji przez partnera podlega postanowieniom polityki prywatności takiego partnera.

D. Treści użytkownika. Profil użytkownika Vevo (w tym zdjęcie profilowe, lista znajomych i połączenia w ramach Usług) zostanie ustawiony domyślnie jako „prywatny”, co oznacza, że treści nie będą udostępniane innym użytkownikom Usług, chyba że użytkownik zmienił ustawienia prywatności w celu umożliwienia takiego udostępniania. Usługi mogą jednakże zawierać funkcje, które umożliwiają łączenie się w ramach Usług z osobami, które znasz, poprzez dostęp do Twojej listy kontaktów, książki adresowej lub znajomych na Platformach Stron Trzecich (jeśli zdecydujesz się na ujawnienie nam takich informacji), a funkcje takie mogą umożliwić innym użytkownikom zobaczenie Twojego nazwiska i/lub nazwy użytkownika, nawet jeśli Twój profil użytkownika jest ustawiony na „prywatny”. Funkcje te mogą umożliwiać innym użytkownikom wysyłanie do Ciebie próśb o łączenie w ramach Usług, a jeśli je zaakceptujesz, to będą mogli oglądać Twój profil użytkownika, nawet jeśli jest ustawiony na „prywatny”. Dodatkowo użytkownik może mieć możliwość udostępniania innych treści, które udostępnia w Usługach (takich jak listy odtwarzania lub obejrzane materiały wideo), innym użytkownikom Usług i Platform zewnętrznych. W takich przypadkach pewne informacje związane z tego rodzaju treściami, takie jak nazwa użytkownika, mogą być również ujawniane. Odpowiednio do preferencji i ustawień prywatności określonych dla konta użytkownika (jak opisano w Sekcji 5.A. poniżej), możemy ujawniać wszelkie treści, które użytkownik udostępnia w Usługach.

E. Usługodawcy. Korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców, pomagających nam sprawniej dostarczać pełen zakres treści, czynności, usług, cech i funkcji oferowanych w ramach Usług, a nadto możemy ujawniać dane osobowe użytkowników oraz inne informacje usługodawcom wyłącznie w zakresie koniecznym do zapewnienia takich usług dla nas i naszych podmiotów powiązanych. Tacy usługodawcy mogą tymczasowo przechowywać pewne informacje na swoich serwerach, ale mogą także wykorzystywać informacje użytkownika jedynie w celu dostarczenia Vevo konkretnej usługi. Nie będziemy upoważniać usługodawców do wykorzystania informacji na temat użytkowników do jakichkolwiek innych celów i będziemy wymagać od nich zgody na zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych.

F. Dodatkowe ujawnianie. Vevo może uzyskać dostęp lub ujawniać informacje użytkownika, bez względu na to, czy wyrazi on zgodę na taki dostęp lub ujawnianie w następujących przypadkach: (i) w celu ochrony lub obrony praw lub własności Vevo, jej spółek powiązanych lub ich pracowników, przedstawicieli i podwykonawców (w tym w celu egzekwowania naszych umów); (ii) aby chronić bezpieczeństwo Usług i naszych użytkowników; (iii) w celu ochrony przed nadużyciami lub dla celów zarządzania ryzykiem; (iv) jeśli uznamy, że użytkownik narusza Warunki Korzystania, niniejszą Politykę Prywatności, jakiekolwiek Zasady i/lub Dodatkowe Warunki lub; (v) w celu przestrzegania prawa. Dodatkowo, jeśli Vevo sprzeda część lub całość swojej działalności, lub dokona sprzedaży lub przeniesienia całości lub istotnej części swoich aktywów lub w inny sposób zaangażuje się w fuzję lub przeniesienie całości lub istotnej części swojej działalności, Vevo może przekazać informacje do strony lub stron zaangażowanych w transakcję jako część tej transakcji, a każda ze stron może wykorzystywać informacje zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności i do celów w niej określonych.

5. WYBÓR I DOSTĘP UŻYTKOWNIKA

A. Ustawienia prywatności konta użytkownika. Zapewniamy użytkownikom możliwość dostosowania niektórych ustawień prywatności, uprawnień i ustawień konta użytkownika poprzez Usługi. Na przykład możesz kontrolować, czy Twój profil użytkownika ma być widoczny publicznie i/lub dla innych użytkowników Usługi. Możesz również kontrolować, czy chcesz udostępniać niektóre informacje (takie jak listy odtwarzania lub materiały wideo, które oglądasz) na Platformach Stron Trzecich. Możesz również dostosować niektóre ustawienia prywatności, uprawnienia i ustawienia konta użytkownika poprzez odpowiedzi na żądania lub powiadomienia, które mogą być wyświetlane w urządzeniu przed lub po zebraniu informacji lub poprzez przejście do sekcji dotyczącej ustawień, konta lub ochrony prywatności (zależnie od danego przypadku) urządzenia lub odpowiedniej Platformy Strony Trzeciej i ograniczyć niektóre funkcjonalności Usług (np. usługi lokalizacji itp.). Należy pamiętać, że ograniczenie możliwości zbierania pewnych informacji może skutkować niemożnością korzystania ze wszystkich funkcji w ramach Usług.

B. Wnioski dotyczące prywatności. Użytkownik może również zmienić niektóre preferencje dotyczące prywatności (np. w celu nieotrzymywania niektórych komunikatów lub poprosić o nieudostępnianie danych osobowych użytkownika określonemu podmiotowi zewnętrznemu), wysyłając wiadomość na adres privacy@vevo.com
 z opisem swojej prośby. Jeśli poprosisz Vevo o zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych, spełnimy taką prośbę pod warunkiem, że będziemy mogli zachować zapis takich informacji, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem i nadal korzystać z danych kontaktowych w celu skontaktowania się z Tobą w odniesieniu do transakcji związanych z Usługami oraz udzielania odpowiedzi na prośby, jak również Twój adres IP w celu określenia kraju, z którego się łączysz do Usług. Inne preferencje związane z prywatnością (np. ukrywanie swojego profilu użytkownika, dezaktywacja konta użytkownika itp.) mogą być dokonane przez modyfikacje ustawień konta użytkownika w ramach Usług, urządzenia i/lub odpowiedniej Platformy Strony Trzeciej. Użytkownik ma zawsze prawo do dostępu, przeglądu i poprawiania danych osobowych, które przekazał, a także do przeglądania, aktualizowania lub usuwania niektórych danych zgromadzonych przez Usługi w dowolnym momencie poprzez swoje konto użytkownika w sposób opisany w niniejszym dokumencie.

C. Rezygnacja z otrzymywania materiałów marketingowych i promocyjnych. Możesz anulować subskrypcję lub zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych i promocyjnych, zgodnie z instrukcjami zawartymi w takich materiałach lub wysyłając wiadomość na adres privacy@vevo.com
 z opisem żądania odnośnie prywatności. Należy pamiętać, że żądania anulowania subskrypcji i rezygnacji mogą nie być realizowane natychmiastowo i mogą wymagać czasu niezbędnego do ich odebrania, przetwarzania i zastosowania, a w międzyczasie wobec danych użytkownika będą miały zastosowanie wcześniejsze ustawienia prywatności. Dodatkowo należy pamiętać, że wszelkie informacje dostarczone stronom trzecim przed podjęciem decyzji o rezygnacji lub anulowaniu subskrypcji nie mogą być przez nas odczytane ani odwołane, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące prawo; a także, że nie można wstecznie anulować subskrypcji takich stron trzecich. Należy również pamiętać, że możemy nadal wysyłać użytkownikowi wiadomości dotyczące zmian w naszych politykach i/lub funkcjonalnościach Usług lub informacje związane z zakupami dokonanymi za pośrednictwem Usług, jak też w innych celach, związanych z kontem użytkownika i/lub sposobem korzystania z Usług. Możemy również wykorzystywać funkcje, które umożliwiają użytkownikowi wysyłanie informacji, pytań lub komentarzy do nas. W tych przypadkach możemy zachować wiadomości e-mail i inne informacje przesyłane do nas w celu udzielania odpowiedzi, dla potrzeb wewnętrznych, oraz w celu polepszania jakości naszych usług dostarczanych użytkownikom.

D. Rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach. Usługi mogą wykorzystywać Zewnętrznych Dostawców Usług Reklamowych w celu zbierania informacji o sposobie korzystania z Usług przez użytkownika. Zewnętrzni Dostawcy Usług Reklamowych mogą wykorzystywać Technologie Śledzenia, aby zbierać informacje dotyczące sposobu korzystania z Usług przez użytkownika, aktywności na stronach internetowych i urządzenia, takie jak adres IP, typ urządzenia i inne dane identyfikacyjne, typ przeglądarki, odwiedzane strony, nieszczegółowe informacje o lokalizacji i informacje na temat sposobu interakcji z reklamami. Informacje te są zbierane w postaci anonimowej, uniemożliwiającej identyfikację użytkownika. Zewnętrzni Dostawcy Usług Reklamowych mogą łączyć informacje dotyczące korzystania z Usług przez użytkownika z informacjami odnoszącymi się do innych czynności online w różnym czasie i na różnych stronach internetowych (także tych obsługiwanych przez strony trzecie) oraz urządzeniach. Informacje zebrane lub otrzymane przez Zewnętrznych Dostawców Usług Reklamowych mogą być używane do wyświetlania reklam kierowanych dotyczących produktów i usług, które mogą zainteresować użytkownika, w Usługach, na zewnętrznych stronach internetowych i w usługach stron trzecich. Informacje te mogą być również użyte, aby uniemożliwić oglądanie tych samych reklam zbyt wiele razy i do prowadzenia badań dotyczących przydatności niektórych reklam dla użytkownika. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach lub zrezygnować z otrzymywania takich reklam, odwiedź następujące strony internetowe należące do European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) i Network Advertising Initiative: www.youronlinechoices.com; www.networkadvertising.org/choices/. Należy pamiętać, że w celu rezygnacji z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach w aplikacji mobilnej Vevo może być konieczna zmiana ustawień urządzenia przenośnego. Zapoznaj się z treścią naszej Polityki dotyczącej plików cookie w celu uzyskania dalszych informacji na temat wykorzystywania plików cookie i podobnych technologii w Usługach.

6. ZBIERANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH DZIECI. Vevo dostrzega potrzebę zapewnienia odpowiedniej ochrony prywatności wszystkich użytkowników, a zwłaszcza dzieci. Usługi nie są przeznaczone ani skierowane do dzieci. Świadomie nie zbieramy danych osobowych od dzieci poniżej 13 lat. Odwiedź stronę http://www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/consumer/tech/tec08.shtm, aby uzyskać informacje na temat ochrony prywatności dzieci online pochodzące od Federal Trade Commission.

7. BEZPIECZEŃSTWO. Mimo że stuprocentowe zabezpieczenie przed przejęciem danych przesyłanych przez Internet jest niemożliwe, stosujemy komercyjnie uzasadnione – fizyczne, elektroniczne i proceduralne – metody zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych. Ograniczamy również dostęp do Usług dla naszych pracowników, wykonawców, usługodawców oraz osób upoważnionych do właściwego obchodzenia się z takimi danymi. Od naszych zewnętrznych wykonawców i usługodawców wymagamy stosowania podobnych standardów bezpieczeństwa i poufności do tych stosowanych przez Vevo. Możliwe jest jednak, że strony trzecie mogą w sposób nieuprawniony przejąć lub uzyskać dostęp do transmisji lub prywatnej komunikacji mimo naszych wysiłków, aby im zapobiec, stąd nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących bezpieczeństwa danych użytkowników.

8. INTEGRACJA Z PLATFORMAMI I USŁUGAMI STRON TRZECICH. Usługi mogą być powiązane, mogą opierać się na i/lub być zintegrowane z Platformami Stron Trzecich i z innymi stronami internetowymi, aplikacjami, interfejsami, usługami i/lub platformami obsługiwanymi przez inne podmioty. W skład Usług mogą również wchodzić reklamy pochodzące od stron trzecich. Vevo nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności tych stron internetowych, aplikacji, interfejsów, usług i platform obsługiwanych przez strony trzecie, które są powiązane, polegają na i/lub są zintegrowane z Usługami ani za praktyki ochrony prywatności zewnętrznych podmiotów reklamowych. Po opuszczeniu Usług poprzez kliknięcie takiego łącza, dostępu do aplikacji zewnętrznej, interfejsu, usługi lub platformy, w tym Platform Stron Trzecich lub po kliknięciu lub przejściu do reklamy, należy sprawdzić treść polityki prywatności stosowanej przez usługodawcę zewnętrznego w celu określenia, między innymi, w jaki sposób będzie on postępować z danymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika lub z innymi informacjami, które może zbierać od użytkowników.

9. ZMIANY W TREŚCI POLITYKI PRYWATNOŚCI. Okresowo możemy wprowadzać zmiany w treści niniejszej Polityki Prywatności, aby odpowiadać na zmiany branżowe, wymagania stron trzecich, wymagania lub zmiany w prawie, technologii lub praktykach zbierania i wykorzystywania informacji lub zmiany w funkcjonowaniu Usług. Będziemy powiadamiać użytkownika o takich zmianach i zwrócimy się z prośbą o wyrażenie zgody na stosowanie Polityki Prywatności ze zmianami.

10. DOKŁADNOŚĆ PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI. Obowiązkiem użytkownika jest przekazywanie aktualnych, kompletnych i prawdziwych informacji, a także dbanie o zachowanie ich aktualności. Nie możemy i nie będziemy odpowiadać za jakiekolwiek problemy lub odpowiedzialność, które mogą powstać z powodu podania przez użytkownika niedokładnych, nierzetelnych i niekompletnych informacji lub z braku aktualizacji informacji. Wszelkie informacje, które uznamy w dobrej wierze za fałszywe, nieprawdziwe lub niezgodne z niniejszą Polityką Prywatności, będą usuwane.

11. DANE KONTAKTOWE W przypadku pytań o nasze praktyki dotyczące prywatności lub którekolwiek z postanowień niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem:

E-mail: privacy@vevo.com


LUB

Poczta: Vevo LLC
Attn: Kwestie dotyczące prywatności
4 Times Square, 25th Floor
New York, New York 10036

12. PRZECHOWYWANIE, PRZESYŁANIE I PRZETWARZANIE DANYCH. Po wyrażeniu zgody przez użytkownika i/lub w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności lub danych osobowych, dane osobowe użytkownika mogą być przekazane, przechowywane, przetwarzane i/lub wykorzystywane przez Vevo na serwerach w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych lokalizacjach i na innych serwerach podmiotów powiązanych z Vevo i/lub przez usługodawców przesyłających, przechowujących, przetwarzających lub wykorzystujących dane osobowe w imieniu Vevo. W przypadku, gdy dotyczy to przesyłania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Europejski Obszar Gospodarczy, Vevo będzie dążyć do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych według standardów unijnych. W przypadku uzyskiwania dostępu do Usług w kraju spoza Unii Europejskiej, administratorem danych jest Vevo LLC. W przypadku uzyskiwania dostępu do Usług w Niemczech, administratorem danych jest:

Vevo Germany GmbH
Rosenthaler Str. 51
10178, Berlin, Niemcy

W przypadku uzyskiwania dostępu do Usług z jakiegokolwiek innego kraju w UE innego niż Niemcy, administratorem danych jest:

Vevo (UK) Limited
1st Floor Palladium House
1-4 Argyll Street
Londyn W1F 7TA, Wielka Brytania

Niniejszy dokument stanowi wyłączne oświadczenie Polityki Prywatności Usług i jakiekolwiek inne podsumowanie, wersja, oświadczenie lub zasady ochrony prywatności w jakiejkolwiek formie, w tym, bez ograniczeń, wersja wygenerowana maszynowo, są nieważne.

Treść niniejszej Polityki prywatności zmieniono ostatnio w dniu wskazanym powyżej z natychmiastową skutecznością.

Copyright © 2016 Vevo LLC